Tijdelijke uitbreiding Olympisch Stadion Amsterdam

 

Deze studie heeft als doel het inzichtelijk maken van uitbreidingsmogelijkheden voor het Olympisch Stadion Amsterdam ter voorbereiding van de mogelijke organisatie van een groot sportevenement.

 

Een globale vergelijking tussen verschillende uitbreidingsmodellen wijst uit dat binnen de gestelde eisen het ontwikkelen van een universele, repeteerbare “uitbreidingsunit” met een capaciteit van ca. 1500 zitplaatsen verschillende uitbreidingsscenario’s mogelijk maakt. Het aantrekkelijke van een dergelijke uitbreidingsunit is dat deze – door zijn compacte formaat – in staat is de hoge delen in de periferie van het monumentale stadion (de lichtmasten, het scorebord en de tribuneoverkappingen) te sparen.

 

Omdat het bestaande Olympisch Stadion een rijksmonument is, zal een eventuele uitbreiding van het stadion van tijdelijke aard zijn. Nadrukkelijk is in deze studie onderzocht op welke manier de uitbreidingselementen voor evenementen elders hergebruikt kunnen worden. Door de elementen op te bouwen uit zo veel mogelijk standaard, lichtgewicht en gemakkelijk te demonteren bouwproducten wordt hergebruik na een sportevenement denkbaar.

 

Met de uitbreidingsunit kan het stadion “op maat” uitgebreid worden. Door inzet van de unit kan de capaciteit van het stadion trapsgewijs met 1500 zitplaatsen worden vergroot.


Projectdata

 

Opdrachtgever:         DRO Amsterdam

Periode:                    mei 2008

Status:                       haalbaarheidsstudie

Ontwerp:                   Tom Bergevoet & Maarten van Tuijl 

Constructief advies:   Pieters bouwtechniek Amsterdam

Advies bouwkosten:   van Rossum raadgevende ingenieurs Amsterdam bv.

Maquette:                   Wing Ung

Images:                      PIAA Delft


Met speciale dank aan de Stichting Olympisch Stadion Amsterdam
 


vogelvluchtperspectief