de Vlinder

 
Om te onderzoeken hoe het huidige Stadskantoor van Rotterdam vergroot kan worden met een oppervlak van 65.000 m2 BVO heeft de gemeente Rotterdam een openbare ideeenprijsvraag uitgeschreven.

 

In dit - winnend - prijsvraagontwerp wordt voorgesteld om niet alleen de beschikbaar gestelde locatie, maar het hele kluster van omliggende openbare voorzieningen als locatie op te vatten. Door deze radicale aanname zijn wensen als een betekenisvolle openbare ruimte, een heldere verkeersafwikkeling, de komst van een enorme hoeveelheid nieuw programma en het behoud van de monumentale gevels van het Stadstimmerhuis eenvoudiger te bereiken. 

 

De kluster van openbare voorzieningen - het stadhuis, het politiebureau en het postkantoor  - wordt door ons opgevat als een superblok. Binnen dit superblok veranderen de bestaande straten in openbare hoven, vergelijkbaar met het openbare hof zoals dat nu in het stadhuis zit. Boven dit superblok komt een zwevende, vlindervormige ring die tegelijkertijd de gebouwen visueel bindt, het superblok een identiteit verschaft op de schaal van de stad en poorten vormt naar de binnenhoven. Binnen deze vlindervormige ring is een toren gesitueerd, die een signaalfunctie heeft op de schaal van de stad. Het gevraagde oppervlak wordt ondergebracht in de vlindervormige ring, in de toren en in het bestaande Stadstimmerhuis, dat in ons ontwerp behouden blijft.


De vlindervormige ring en de toren zijn functioneel flexibel. Er kunnen zowel kantoren in ondergebracht worden als woningen, kleine bedrijfjes, horeca- en entertainmentvoorzieningen of winkels. Gebruikers kunnen tijdens de planvorming al invloed uitoefenen op de uiteindelijke indeling van de ring. Zo kunnen bijzondere elementen als dubbelhoge ruimten en auditoria opgenomen worden. Daarnaast bieden zowel de vlindervormige ring als de toren door hun casco-achtige karakter gebruikers na realisatie nog steeds mogelijkheden tot allerlei vormen van indelingen. 
 

Projectdata

Periode:            maart 2002

Status:               winnend ontwerp ideeenprijsvraag stadskantoor Rotterdam

Ontwerp:           Tom Bergevoet & Maarten van Tuijl (na-ma architecture)

Team:                Tom Bergevoet, Maarten van Tuijl, Naoko Hikami, Peter Boer


 


maquettefoto 1