Muziekpaleis, Utrecht

Architectuurstudio HH

(vh architectuurstudio Herman Hertzberger)

 

Het Muziekcentrum Vredenburg - gebouwd in de jaren 70 van de vorige eeuw - wordt uitgebreid met 4 nieuwe zalen tot een Muziekpaleis: een autonoom gebouw voor de beoefening van verschillende soorten muziek voor ca. 5000 bezoekende muziekliefhebbers in de binnenstad van Utrecht.

 

Het ontwerp kan opgevat worden als een vertikaal stedenbouwkundig plan, waarin de verschillende bouwdelen - de zalen – door verschillende architecten ontworpen zijn: Jo Coenen & co de popzaal, Architectuurcentrale Thijs Asselbergs de jazzzaal en NL Architects de crossoverzaal. Architectuurstudio HH (vh architectuurstudio Herman Hertzberger) treedt op als overkoepelend supervisor van het geheel.

 

Tussen de gesloten zaalvolumes bevindt zich de open ruimte van de publieksfoyers. Op ca. 18 meter hoogte ligt het centraal gelegen foyerplein, van waaruit de verschillende deelfoyers te bereiken zijn. Het ontwerp is zo uitgewerkt dat de muziekzalen - hoewel dicht tegen elkaar gelegen - geen geluidsoverlast van elkaar hebben en autonoom kunnen functioneren.

 

Verschillende delen van het bestaande Muziekcentrium Vredenburg uit 1979 zijn als momumentaal beschouwd en zijn respectvol in het nieuwe ontwerp opgenomen. Ook de monumentale resten van kasteel "de Vredenborgh" uit de 16e eeuw hebben het ontwerp mede beinvloed.

 

projectdata

opdrachtgever: POS (gemeente Utrecht)
ontwerp: Architectuurstudio HH (vh architectuurstudio Herman Hertzberger)
projectleider: Tom Bergevoet
ontwikkelperiode: 2005 - 2013
projectstatus: gerealiseerd

deelontwerpen zalen: Jo Coenen & co (popzaal); Architectuurcentrale Thijs Asselbergs (jazzzaal); NL Architects (cross overzaal)

advies constructies: Zonneveld, Rotterdam
advies installaties: Linssen
advies bouwfysica & akoestiek: DHV
advies brandveiligheid: Oranjewoud SAVE
advies kosten: BBN
bouwmanagement: OGU (gemeente Utrecht)