uitbreiding 14e Montessorischool,
Jordaan, Amsterdam

 

De 14e Montessorischool in de Amsterdamse Jordaan wordt uitgebreid met 3 klaslokalen, ruimten voor naschoolse opvang, een gymnastieklokaal en ruimte voor een speeltuinvereniging. Deze functies worden ondergebracht in een nieuw, zelfstandig gebouw dat enerzijds aan de Elandsstraat ligt en anderzijds grenst aan een openbare binnenplaats waarin een speeltuin is gelegen en de speelplaats voor de schoolkinderen. Voor de gevel aan de Elandstraat gelden uitgesproken Welstandseisen.

 

inpassing in historische context
Het voorgestelde gebouw voegt zich enerzijds naadloos in de historische context van de Elandsstraat en gaat anderzijds een relatie aan met de informele wereld binnen het Amsterdamse bouwblok en de speeltuin. Aan de Elandsstraatzijde wordt een bescheiden gevel voorgesteld, waarvan opbouw en maatvoering aansluiten op die van de percelen in de omgeving. De gevel aan de speeltuinzijde biedt juist een avontuurlijke wereld voor kinderen, als verlengde van de speeltuin.

 

flexibiliteit
Het voorgestelde gebouw heeft een flexibele interne organisatie die veel indelingsmogelijkheden kent en geschikt is voor Montessori-onderwijs. Aan de speelplaatszijde van het gebouw wordt een zogenaamde service-zone voorgesteld. Deze service-zone bevat vaste elementen als trappen, bergingen en sanitaire ruimten. Naast deze service-zone ligt een brede flexibele zone.

 

het schoolontwerp
In deze flexibele zone zijn de verschillende deelprogramma’s als de schoollokalen, de naschoolse opvang en de speeltuinvereniging ondergebracht. Op deze manier ontstaat een gebouw met een diversiteit aan ruimtes waarin kinderen in allerlei vormen kunnen samenkomen, een avontuurlijke wereld waarin het kind spelenderwijs leert en ontdekt.

 
projectdata

opdrachtgever: gemeente Amsterdam, stadsdeel Centrum
ontwerp: Tom Bergevoet
advies bouwkosten: Bremen Bouwadviseurs, Rotterdam
team: Tom Bergevoet, Charlotte Trip
projectstatus: Prijsvraagontwerp juni 2009